การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   เอกสารวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒)

 
 • หมวดหมู่ :
 • ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน > อื่นๆ
 • ชื่อเอกสาร :
 • เอกสารวิชาการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคมอาเซียน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (๒)
 • เลขที่เอกสาร :
 • เรื่อง :
 • รายงานเดี่ยว
 • วันที่เอกสาร :
 • 02/10/2560
   
  รายการเอกสาร จำนวน  43 หน้า
     1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  หน้าถัดไป | 
  หน้า 
  1
  1. ศึกษาวิเคราะห์ สรุปสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง.pdf
  2
  2. ปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพในประชาคมอาเซียน.pdf
  3
  3. ASEAN Way ปัญหาในการระงับข้อพิพาทของอาเซียน.pdf
  4
  4. ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวของอาเซียน และความท้าทายสำหรับประเทศไทย.pdf
  5
  5. การเตรียมความพร้อมมัคคุเทศก์ไทยในการรับมือกับ MRAs กรณีศึกษา ข้อตกลงยอมรับร่วมฯ TU 18 4 60 .pdf
  6
  6. กลไกการปกป้องสิทธิสตรีในอาเซียน.pdf
  7
  7. บทบาทของรัฐสภาภายใต้การประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด.pdf
  8
  8. บทบาทของไทยในการผลักดันเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (asof31July17).pdf
  9
  9. ความมั่นคงทางทะเลกรณีศึกษาปัญหาโจรสลัด.pdf
  10
  10. ปัญหาชาวโรฮิงยากับอาเซียน.pdf
  12345
    ดาวน์โหลดเอกสาร  1. ศึกษาวิเคราะห์ สรุปสนธิสัญญามาร์ราเคช เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึง.pdf
     1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |  หน้าถัดไป | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved