การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๖

 
 • หมวดหมู่ :
 • สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ > 4. บันทึกการประชุม
 • ชื่อเอกสาร :
 • บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๖
 • เลขที่เอกสาร :
 • ครั้งที่ ๑๖
 • เรื่อง :
 • บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม ครั้งที่ ๑๖
 • วันที่เอกสาร :
 • 21/05/2558
   
  รายการเอกสาร จำนวน  1 หน้า
     1 | 
    ดาวน์โหลดเอกสาร  ครั้งที่16.pdf
     1 | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved