การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ครั้งที่ ๑

 
 • หมวดหมู่ :
 • สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ > 4. บันทึกการประชุม
 • ชื่อเอกสาร :
 • บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ครั้งที่ ๑
 • เลขที่เอกสาร :
 • ครั้งที่ ๑
 • เรื่อง :
 • บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนามนุษย์ ครั้งที่ ๑
 • วันที่เอกสาร :
 • 25/12/2557
   
  รายการเอกสาร จำนวน  1 หน้า
     1 | 
    ดาวน์โหลดเอกสาร  ครั้งที่1.pdf
     1 | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved