การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   สรุปผลการประชุมและศึกษาดูงานเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำรายงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการใช้สื่ออย่างสร้างสรร 8 -9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา

 
 • หมวดหมู่ :
 • สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๘ > คณะกรรมาธิการสามัญ > คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน > 10. เอกสารสรุปผลการศึกษาดูงาน
 • ชื่อเอกสาร :
 • สรุปผลการประชุมและศึกษาดูงานเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำรายงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการใช้สื่ออย่างสร้างสรร 8 -9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 • เลขที่เอกสาร :
 • เรื่อง :
 • สรุปผลการประชุมและศึกษาดูงานเพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำรายงาน เรื่อง ยุทธศาสตร์และแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิรูปการใช้สื่ออย่างสร้างสรร 8 -9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา
 • วันที่เอกสาร :
 • 09/02/2560
   
  รายการเอกสาร จำนวน  1 หน้า
     1 | 
     1 | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved