การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   สรุปผลการศึกษาดูงานและจัดสัมมนา จ.อุบลราชธานี

 
 • หมวดหมู่ :
 • สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูปการสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ > 9. เอกสารสรุปผลการจัดสัมมนา
 • ชื่อเอกสาร :
 • สรุปผลการศึกษาดูงานและจัดสัมมนา จ.อุบลราชธานี
 • เลขที่เอกสาร :
 • เรื่อง :
 • เรื่อง “การปฏิรูปสื่อ : เพื่อพัฒนากลไกกากับดูแล ด้านจริยธรรม การยกระดับมาตรฐาน และระบบสวัสดิการ ของผู้ประกอบวิชาชีพสื่อ”
 • วันที่เอกสาร :
 • 07/03/2558
   
  รายการเอกสาร จำนวน  1 หน้า
     1 | 
    ดาวน์โหลดเอกสาร  8.1 อุบลราชธานี.pdf
     1 | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved