การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   งดการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ และวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ

 
 • หมวดหมู่ :
 • การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ > งดประชุม(เนื่องจากวันสงกรานต์)
 • ชื่อเอกสาร :
 • งดการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๘ และวันอังคารที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๕๘ เนื่องจากเป็นวันสงกรานต์ ซึ่งเป็นวันหยุดราชการ
 • เลขที่เอกสาร :
 • เรื่อง :
 • วันที่เอกสาร :
 •  
  รายการเอกสาร จำนวน  1 หน้า
     1 | 
    ดาวน์โหลดเอกสาร  งดประชุม.pdf
     1 | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved