การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   งดการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เนื่องจากมีการสัมมนาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ

 
 • หมวดหมู่ :
 • ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร > งดการประชุม วันที่ ๑๙ และ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘
 • ชื่อเอกสาร :
 • งดการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๘ และวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ เนื่องจากมีการสัมมนาของสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
 • เลขที่เอกสาร :
 • เรื่อง :
 • วันที่เอกสาร :
 • 13/01/2558
   
  รายการเอกสาร จำนวน  2 หน้า
     1 |  2 | 
     1 |  2 | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved