การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   Barack Obama กล่าวต่อรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร

 
 • หมวดหมู่ :
 • ข้อมูลด้านต่างประเทศ > งานด้านภาษาต่างประเทศ > งานแปล > สุนทรพจน์บุคคลสำคัญ
 • ชื่อเอกสาร :
 • Barack Obama กล่าวต่อรัฐสภาแห่งสหราชอาณาจักร
 • เลขที่เอกสาร :
 • เรื่อง :
 • วันที่เอกสาร :
 • 29/06/2555
   
  รายการเอกสาร จำนวน  1 หน้า
     1 | 
     1 | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved