การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   

ชื่อเอกสาร :   ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง ร่างรายงานการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้แทน AIPA กับคณะทำงานระดับสูงของอาเซียนด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

 
 • หมวดหมู่ :
 • ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
 • ชื่อเอกสาร :
 • ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง ร่างรายงานการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้แทน AIPA กับคณะทำงานระดับสูงของอาเซียนด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
 • เลขที่เอกสาร :
 • เรื่อง :
 • วันที่เอกสาร :
 • 20/09/2554
   
  รายการเอกสาร จำนวน  1 หน้า
     1 | 
    ดาวน์โหลดเอกสาร  01 Data AIPA-ASEAN Human Right body AIPA 2009.doc
     1 | 

   
  Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved