การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
การค้นหาเอกสารแบบทั่วไป

ชื่อหมวดหมู่ :  ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน
คำค้นหา :
 
  
  แสดงผลการค้นหาหน้าละ     รายการ
 

  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน

  เอกสาร :
 
โดนัลด์ ทรัมป์: ผู้นำสายเหยี่ยวคนใหม่ของสหรัฐกับอาเซียนและไทย
ข้อมูลตราสารอาเซียน
ASEAN Legal Instruments from agreement.asean.org
ข้อมูลของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กรณีให้ความเห็นชอบหนังสือสัญญา (ข้อมูลวันที่ 9 พ.ย. 2559)
ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญและร่างพระราชบัญญัติที่มีสาระสาคัญเป็นการอนุวัติการตามความตกลงระหว่างประเทศหรือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ข้อมูลปี 2558)
หนังสือสัญญา ตามมาตรา 23 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วและมีเนื้อหาเป็นการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ข้อมูลปี 2558)

 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved