การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
การค้นหาเอกสารแบบทั่วไป

ชื่อหมวดหมู่ :  ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
คำค้นหา :
 
  
  แสดงผลการค้นหาหน้าละ     รายการ
 

  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ

  เอกสาร :
 
ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง การหารือในประเด็นเรื่องการจัดตั้งกลุ่มประสานงานของสมาชิกรัฐสภาอาเซียน ในการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง การจัดการภัยพิบัติ ในการประชุม AIPA Caucus ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค กรุงเทพฯ
ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง ประเด็นสนทนาในการพบปะหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้นำอาเซียนในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๖ ระหว่างวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๕๓ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง การพบหารืออย่างไม่เป็นทางการระหว่าง AIPA กับอาเซียน ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ ๑๕ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ ณ อำเภอหัวหิน ประเทศไทย
ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เรื่อง รายงานสถานการณ์ภายในประเทศ ในการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของ AIPA ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๑ ณ ประเทศสิงคโปร์ จากสำนักงาน ปปส.
ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เรื่อง ตารางสำรวจกฎหมายของประเทศสมาชิกและประเทศผู้สังเกตการณ์พิเศษของ AIPA เพื่อจัดทำความสอดคล้องทางกฎหมายร่วมกัน ในการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของ AIPA ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จากสำนักงาน ปปส.
ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เรื่อง มาตรการพิเศษในการอายัดทรัพย์ในประเทศไทย ในการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของ AIPA ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จากสำนักงาน ปปส.
ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง รายงานสุานการณ์ภายในประเทศ ในการประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของ AIPA ว่าด้วยการปราบปรามภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIFOCOM) ครั้งที่ ๖ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๒ ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงราย รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย จากสำนักงาน ปปส.
ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง การนำเสนอกิจกรรมการฝึกอบรมของสมาชิกรัฐสภาไทย ในการสัมมนาของ AIPA ว่าด้วยการยกระดับความร่วมมือการฝึกอบรมทางรัฐสภา ระหว่างวันที่ ๑-๓ ธันวาคม ๒๕๕๑ ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม
ข้อมูลที่หน่วยงานจัดทำ เรื่อง ร่างรายงานการประชุมร่วมกันระหว่างคณะผู้แทน AIPA กับคณะทำงานระดับสูงของอาเซียนด้านองค์กรสิทธิมนุษยชน วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๒ ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม
12

 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved