การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : การประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ > งดการประชุม วันที่ ๒๔ และ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 
  เอกสาร :
หนังสืองดการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมาธิการได้อย่างเต็มที่
งดการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ และวันอังคารที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ เพื่อให้สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะกรรมาธิการได้อย่างเต็มที่
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved