การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ > 5. รายงานการประชุม (รายงานชวเลข)
 
  เอกสาร :
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 6
รายงานการประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูปการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สภาปฏิรูปแห่งชาติ ครั้งที่ 13
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved