การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาปฏิรูปแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๗ > คณะกรรมาธิการวิสามัญ > คณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข > 2. หนังสือออกทุกประเภท
 
  เอกสาร :
ขอเชิญเป็นอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทยในคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขและเข้าร่วมประชุม
ขออนุมัติให้บุคคลในสังกัดมาดำรงตำแหน่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
ขอเชิญไปร่วมประชุมเพื่อชี้แจงแสดงความคิดเห็นต่อคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ
ขอเชิญเป็นอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ในคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุขและเข้าร่วมประชุม
นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูปการแพทย์แผนไทย
นัดประชุมคณะอนุกรรมาธิการปฏิรูประบบบริหารจัดการระบบสุขภาพ
การเสนอความเห็นเพื่อการปฏิรูป เรื่อง "การลดความเหลื่อมล้ำในความก้าวหน้าวิชาชีพทันตแพทย์"
นัดประชุมคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมาธิการปฏิรูประบบสาธารณสุข สภาปฏิรูปแห่งชาติ
123
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved