การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : บริการทางวิชาการ > ข้อมูลด้านพลังงาน > ฐานข้อมูลพลังงานในภาพรวม
 
  เอกสาร :
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2563
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561 (ส่วนที่ 2)
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2561 (ส่วนที่ 1)
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560 (ส่วนที่ 2)
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2560 (ส่วนที่ 1)
รายงานสถิติพลังงานของประเทศไทย 2562
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ม.ค.-ธ.ค. 62
รายงานดุลยภาพลังงานของไทย 2561 (สถานการณ์พลังงาน)
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ม.ค.-ธ.ค. 60
สถานการณ์พลังงานของประเทศไทย ม.ค.-ธ.ค. 61
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved