การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : บริการทางวิชาการ > ข้อมูลด้านพลังงาน > ฐานข้อมูลกฎหมายพลังงาน
 
  เอกสาร :
พระราชบัญญัติการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
พระราชบัญญัติการค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
พระราชบัญญัติการพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติการไฟฟ้านครหลวง พ.ศ. 2501
พระราชบัญญัติการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติปันส่วนน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2483
พระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530
พระราชบัญญัติองค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย พ.ศ. 2533
12
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved