การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : บริการทางวิชาการ > ข้อมูลด้านพลังงาน > ฐานข้อมูลนโยบายพลังงานของประเทศ
 
  เอกสาร :
แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน พ.ศ. 2560-2564
แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี พ.ศ. 2551-2565
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศ พ.ศ. 2561-2580
แผนปฏิบัติการพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พ.ศ. 2558-2579
แผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579
แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก 25% ใน 10 ปี (พ.ศ.2555-2564)
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2562
รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2557
รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2554
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved