การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน > กฎระเบียบและระบบงานของอาเซียนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน
 
  เอกสาร :
สรุปการบรรยายกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ครอบคลุมสามเสาหลักของประชาคมอาเซียน ในหัวข้อ “ประวัติความเป็นมาประชาคมอาเซียนและกฎบัตรอาเซียน”
โครงสร้างและระบบงานภายใต้กฎบัตรอาเซียนในการขับเคลื่อนประชาคมอาเซียน ที่มา: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
กฎบัตรอาเซียน (อังกฤษ/ไทย) ที่มา: กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved