การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ข้อมูลด้านประชาคมอาเซียน > เนื้อหาของประชาคมอาเซียนที่กำหนดและผูกพันประเทศไทย > เสาหลักและยุทธศาสตร์ด้านประชาคมอาเซียน
 
  เอกสาร :
การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยคณะทำงานจัดทำข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมความพร้อมข้าราชการรัฐสภาสู่ประชาคม สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รายชื่อหนังสือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียนตั้งแต่ปี ๒๕๔๐ - ปัจจุบัน (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๖) มีหนังสือสัญญาที่ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภารวมทั้งสิ้น ๘๕ เรื่อง
รัฐสภาไทยกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (มาตรา ๑๙๐)
ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
ภูมิหลังและพัฒนาการของอาเซียน
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved