การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ > กรีช/เฮลเลนิก > การเดินทางเยือน
 
  เอกสาร :
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเฮลเลนิก ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กรีซ นาโดย นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กรีซ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเฮลเลนิก ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กรีซ นาโดย นายสุรันต์ จันทร์พิทักษ์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - กรีซ ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved