การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ > คิวบา > กลุ่มมิตรภาพฯ
 
  เอกสาร :
คำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๑๖/๒๕๖๑
ข้อมูลจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-คิวบา
คำสั่งรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-คิวบา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2554)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-คิวบา เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑
รายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-คิวบา เลือกตั้งเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๓
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved