การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ > เกาหลีใต้ > กลุ่มมิตรภาพฯ
 
  เอกสาร :
คำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๖๑
คำสั่งสภานิติบัญญัติที่ ๓๒/๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริการกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้
คำสั่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ ลงวันที่ 8 มกราคม 2558
ข้อมูลกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้
คำสั่งรัฐสภาแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-เกาหลีใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สั่ง ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2554)
รายชื่อคณะกรรมการบริหารกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ ข้อมูล ณ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๔
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved