การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลด้านต่างประเทศ > ความสัมพันธ์กับต่างประเทศ > เกาหลีใต้ > การเดินทางเยือน
 
  เอกสาร :
การเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๒๕–๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐
การเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เกาหลีใต้ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สรุปรายงาน การเดินทางไปประชุมทวิภาคี ณ สาธารณรัฐเกาหลี ของคณะผู้แทนกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เกาหลีใต้ นำโดย นายศรีศักดิ์ ว่องส่งสาร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – เกาหลีใต้ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘
การเดินทางเยือนสาธารณรัฐเกาหลี ของกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สาธารณรัฐเกาหลี นาโดยนางนิลวรรณ เพชระบูรณิน ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย - สาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๖
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved