การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > สภานิติบัญญัติ > คำสั่ง > ปี พ.ศ. 2550
 
  เอกสาร :
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ประจำปี 2550
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า ปี ๒๕๕๐
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาสถานที่ก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ (เพิ่มเติม)
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขาธิการวุฒิสภา
แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาสำคัญของชาติโดยมาตรการทางนิติบัญญัติ
การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
12
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved