การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร > ประกาศ > ปี พ.ศ. 2550
 
  เอกสาร :
การรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (18 - 27 ม.ค. 2550)
รายชื่อผู้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับการประเมินสมรรถภาพข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติงานในสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ให้ข้าราชการผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
การรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (22 - 23 ก.พ. 2550)
ผลการประเมินสมรรถภาพข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูง
การรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (6 - 11 มี.ค. 2550)
รายชื่อข้าราชการรัฐสภาสามัญผู้มีสิทธิได้รับการผ่อนผันให้ส่งผลงานขอรับการประเมินสมรรถภาพข้าราชการรัฐสภาสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป)
fdfsd
การรักษาราชการแทนเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (28 เม.ย. - 5 พ.ค. 2550)
1234
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved