การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร > คำสั่ง > ปี พ.ศ. 2550
 
  เอกสาร :
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สำนักการคลังและงบประมาณยกเลิกเลขดังกล่าว
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
12345678910...>>
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved