การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > สภาผู้แทนราษฎร > ประกาศ > ปี พ.ศ. 2551
 
  เอกสาร :
มอบหมายอำนาจและหน้าที่ให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรปฎิบัติหน้าที่
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
การแต่งตั้งผู้ทำหน้าที่แทนและรักษาราชการแทนประธานสภาผู้แทนราษฎร
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองพ้นจากตำแหน่ง
123
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved