การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > สภาผู้แทนราษฎร > คำสั่ง > ปี พ.ศ. 2545
 
  เอกสาร :
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 27/2545 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมรัฐสภาสัญจร
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 26/2545 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 25/2545 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 24/2545 เรื่อง การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 23/2545 เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินตอบแทนพิเศษ
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 22/2545 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 21/2545 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 20/2545 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 19/2545 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 18/2545 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
123
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved