การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > สภาผู้แทนราษฎร > คำสั่ง > ปี พ.ศ. 2543
 
  เอกสาร :
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 31/2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 30/2543 เรื่อง ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญได้รับเงินเดือนตามตำแหน่ง
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 29/2543 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาระบบงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 28/2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 27/2543 เรื่อง บรรจุข้าราชการรัฐสภาสามัญ
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 26/2543 เรื่อง เลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการรัฐสภาสามัญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2544
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 25/2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 24/2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 23/2543 เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
คำสั่งสภาผู้แทนราษฎร ที่ 22/2543 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
1234
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved