การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : คำสั่ง / ประกาศ / ระเบียบ > สภาผู้แทนราษฎร > คำสั่ง > ปี พ.ศ. 2551
 
  เอกสาร :
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
ตั้งผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
มอบหมายอำนาจและหน้าที่ให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่
มอบหมายให้รองประธานสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติราชการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
แต่งตั้งที่ปรึกษารองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
แต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง
12345
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved