การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : สภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙ > คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ > พ.ศ. ๒๕๔๙ > ข้อมูลฝ่ายเลขานุการ
 
  เอกสาร :
คณะผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการในการประชุมเพื่อรองรับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. ๒๕๔๙ เรื่องแจ้งสงวนคำแปรญัตติ
คณะผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการในการประชุมเพื่อรองรับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ. ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง การปรับลดขั้นตอนการปฏิบัติงานของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
คณะผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการในการประชุมเพื่อรองรับคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ. ศ. ๒๕๔๙ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดทำโปรแกรมระบบคำแปรญัตติ
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved