การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลคณะกรรมาธิการ > ข้อมูลวิชาการ > ด้านการอุตสาหกรรม
 
  เอกสาร :
บันทึกเสนอความเห็น เรื่อง การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษ (จังหวัดนครพนม) นายนิรันดร์ แสนสอน
บันทึกความเห็น เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากการปล่อยน้ำเสียขงอโรงงานอุตสาหกรรม (นิรันดร์ แสนสอน)
บันทึกเสนอความเห็น เรื่อง การทำเหมืองแร่ในเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 ครั้งที่ 1 (อรยานี คุ้มรักษา)
บันทึกเสนอความเห็น เรื่อง การกำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบทำความเย็นโรงงาน (ปณชัย แว่นใหญ่)
บันทึกเสนอความเห็น เรื่อง ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคอุตสาหกรรม (ณิชพัณณ์ อารีโชติอนันต์)
บันทึกเสนอความเห็น เรื่อง การทำเหมืองแร่ในเมืองเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 4.0 (อรยานี คุ้มรักษา)
บันทึกเสนอความเห็น เรือง กรณีสินค้าประเภทของเล่นเด็กที่ไม่ได้มาตราฐาน (ฉายะพันธ์ุ ระวังสำโรง)
บันทึกเสนอความคิดเห็น เรื่อง ความคืบหน้าของมาตรการพัฒนาอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (มิรา ผาติยาวงศ์)
บันทึกเสนอความเห็น เรื่อง ความเป็นไปได้ของโครงการท่าเรือนำลึกและเขตอุตสาหกรรมทวาย (จารึก บุตรดาวงษ์)
รายงานการศึกษาทางวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาและผลกระทบการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราบทั้งระบบ (อรยานี คุ้มรักษา)
123
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved