การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ข้อมูลคณะกรรมาธิการ > ข้อมูลวิชาการ > ด้านการคมนาคม
 
  เอกสาร :
9. ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งทางอากาศ
8. ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งทางน้ำ
7. ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งทางราง
6 .ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานของการขนส่งทางถนน
5. ฐานข้อมูลศักยภาพของรูปแบบการขนส่งทางอากาศ
4. ฐานข้อมูลศักยภาพของรูปแบบการขนส่งทางน้ำ
3. ฐานข้อมูลดัชนีค่าบริการขนส่งสินค้าทางบก
2. ฐานข้อมูลปริมาณการขนส่งสินค้าโดยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ
1. ฐานข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับด้านการคมนาคมขนส่ง
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved