การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา > ปี พ.ศ. 2554 (สผ.ชุดที่ 24) > ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 11 พ.ย. 54 > เรื่องด่วน
 
  เอกสาร :
2. ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (การดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งมาตรการชั่วคราวของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศในกรณีปราสาทพระวิหาร)
1. ขอเปิดอภิปรายทั่วไปในที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา ตามมาตรา ๑๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (กรณีปัญหาภัยพิบัติอันเนื่องมาจากอุทกภัย)
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved