การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมร่วมกันของรัฐสภา > ชุดที่ 21 > ปีที่ 1 > สมัยสามัญทั่วไป
 
 
 
  เอกสาร :
พระราชกฤษฎีกา ปิดประชุมรัฐสภาสมัยประชุมสามัญทั่วไป พ.ศ. ๒๕๔๔
ประกาศ แต่งตั้งประธานวุฒิสภา
ประกาศ แต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฏร
ประกาศ แต่งตั้งรองประธานวุฒิสภา
ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี
ประกาศ แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
พระราชกฤษฎีกา เรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๔๔
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved