การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร > ชุดที่ 25 > ปีที่ 2 > สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง > ครั้งที่ 14 (22 ม.ค. 64)
 
  เอกสาร :
หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๔ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๙.๐๐ นาฬิกา เพื่อพิจารณาเฉพาะญัตติตามระเบียบวาระหมายเลข (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved