การค้นหาแบบทั่วไป   |   การค้นหาแบบหมวดหมู่   |   การค้นหาแบบหัวเรื่อง   |   คำแนะนำในการค้นหา   |   หน้าหลัก   |   เข้าสู่ระบบ  
   
  หมวดหมู่เอกสาร : ระเบียบวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎร > ชุดที่ 25 > ปีที่ 2 > สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง > ครั้งที่ 13
 
  เอกสาร :
หนังสือนัดประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๓ (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๙.๐๐ นาฬิกา เพื่อพิจารณาเฉพาะญัตติตามระเบียบวาระหมายเลข (๕) เรื่องที่ค้างพิจารณา ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
 
Copyright 2011 edoc.parliament.go.th All right reserved